Daily Archives: 17 marca, 2011

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce” – nowa książka prof. Hanny Zawistowskiej

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka pod tytułem Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce autorstwa prof. Hanny Zawistowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej.

Publikacja ta z założenia jest przygotowana dla menedżerów turystyki. W pracy tej omówiono prawne aspekty tworzenia i działalności przedsiębiorców turystycznych.

Książka ta została wydana nakładem Oficyny Wydawniczej SGH w Warszawie.