Daily Archives: 18 marca, 2011

Wojciech Pożoga krytycznie o wypowiedzi na temat VAT dla usług turystycznych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 marca 2011 r. ukazał się wywiad z Michałem Galejczukiem pt. Turystyka czeka na nowy VAT.

W artykule poruszona została problematyka związana z zaskarżeniem przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości procedury marży stosowanej przy opodatkowaniu usług turystycznych.

Poniżej zamieszczam komentarz do tej wypowiedzi otrzymany od Wojciecha Pożogi:

Niestety artykuł jest napisany bez znajomości tematu. Jak ustalił NSA w sprawie I FSK 1874/08 jeśli faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej. W przypadku gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiązała się z okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco. Dotyczy to np. podwyższenia ceny po wystawieniu faktury. Nadto art. 119 ust. 2 ustawy o VAT stanowi iż marżę wylicza się poprzez działanie matematyczne. Jest to zatem wynik różnicy pomiędzy odjemną (kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi), a odjemnikiem (ceną nabycia usług przez podatników VAT od innych podatników tego podatku dla bezpośredniej korzyści turysty). Z tej przyczyny marża może być zarówno kwotą dodatnią, jak i kwotą ujemną a sprawa nie budzi żadnych kontrowersji brak więc uzasadnionych podstaw do wystąpienia Komisji do TSUE.

dr Piotr Cybula

„Turystyka czeka na nowy VAT” – artykuł w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 marca 2011 r. ukazał się wywiad z Michałem Galejczukiem pt. Turystyka czeka na nowy VAT.

W artykule poruszona została problematyka związana z zaskarżeniem przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości procedury marży stosowanej przy opodatkowaniu usług turystycznych.

Piotr Cybula