Daily Archives: 2 grudnia, 2011

Klauzule biura podróży Wist Travel w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2613
Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka – Biuro Podrózy Wist Travel s.c. Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka w Dąbrowie Górniczej
„Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie oraz osób będących pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania”

Numer wpisu: 2612
Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka – Biuro Podrózy Wist Travel s.c. Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka w Dąbrowie Górniczej
„Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika”