Daily Archives: 14 grudnia, 2011

Wycieczki szkolne w Tatrach bez przewodnika? (Gazeta Wyborcza wprowadza w błąd)

W Gazecie Wyborczej ukazał się ciekawy artykuł pt. Wycieczki szkolne w Tatrach bez przewodnika. Wskazuje się w nim,  że:

W styczniu z przepisów zniknie obowiązek wynajmowania przewodnika przez szkolne wycieczki ruszające w góry.

Zaprezentowana teza stanowi zbytnie uproszczenie obecnego stanu prawnego i przez to nie jest trafna. Oprócz znanego rozporządzenia z 1997 r., które jak sądzę jest podstawą do tej tezy mamy jeszcze: kodeks wykroczeń, przepisy oświatowe, rozporządzenie do ustawy o usługach turystycznych o przewodnikach turystycznych oraz pilotach wycieczek. W rzeczywistości rzecz ta jest więc bardziej skomplikowana i nie tak jednoznaczna. Nie bez znaczenia pozostaje tu też kodeks karny. Choć oczywiście nie wynika z niego obowiązek zatrudnienia przewodnika turystycznego, to jednak jak powszechnie wiadomo prowadzenie wycieczki przez nauczyciela może być w konkretnych okolicznościach uznane za bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co stanowi przestępstwo. Z uwagi na wagę sprawy teza ta powinna być jak najszybciej skorygowana.
  dr Piotr Cybula

Serbia przystępuje do Systemu Zielonej Karty

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2011 r. nr L 310/17, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie UE powstrzymują się od kontroli ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Serbii, zgodnie z Dyrektywą Komunikacyjną nr 2009/103/EC.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie Addendum do Porozumienia Wielostronnego rozszerzające zakres terytorialny Porozumienia Wielostronnego o terytorium Serbii, co oznacza, że począwszy od tej daty, na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie obejmowało również zdarzenia powstałe na terytorium Serbii.

Od 1 stycznia 2012 r. posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Serbii nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Polski. Posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli legitymować się Zielonymi Kartami na terytorium Serbii.

Informacja za: PBUK