Daily Archives: 11 grudnia, 2011

„Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim” – nowa publikacja COTG PTTK

10 grudnia 2011 r. w Krakowie odbyło się seminarium pt. Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim. Owocem tego spotkania jest publikacja o takim samym tytule, wydana jako tom 16 Biblioteki Górskiej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

Składają się na nią następujące prace:

J. Kapłon, Wstęp

Ch. Lehman, Międzynarodowi przewodnicy górscy – prawdy, mity i perspektywy

H. Zawistowska, Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie unijnym

M. Bilačič, Quo vadis europejskie przewodnictwo turystyczne?

K. Mikucki, Szkolenie kadry przewodnickiej w Polsce w świetle aktualnych przepisów

P. Cybula, Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych

W książce znaleźć można także trzy akty prawne: ustawę o usługach turystycznych, rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ustawę o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Informacja o wydawcy: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”