Daily Archives: 12 grudnia, 2011

Zmiany w rozporządzeniu kategoryzacyjnym

16 listopada 2011 r. Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 30 listopada (Nr257, poz poz. 1553 ). Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni o chwili ogłoszenia rozporządzenia.

Zob. rozporządzenie: nowelizacja rozporządzenia kategoryzacyjnego 2011 r.

Piotr Cybula

Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki

W dniu 12 grudnia br., w Toruniu rozpoczęła się – z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorzem Karpińskim – konferencja ekspercka „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki„.

Celem konferencji jest zapoznanie się z ogólnymi zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji, które są wspólnym europejskim systemem wiążącym krajowe systemy i ramy kwalifikacji różnych państw, szczególnie w odniesieniu do sportu i turystyki w Polsce.Głównym tematem dyskusji jest zaprezentowanie polskich ram kwalifikacji i porównanie poziomów kwalifikacji z innymi krajami w kontekście zwiększania mobilności na europejskim rynku pracy oraz dostępu do edukacji przez całe życie.

Toruńska konferencja, która potrwa do 13 grudnia br. to pierwsza w Polsce tak szeroko rozpoczęta dyskusja na temat Europejskich Ram Kwalifikacji w odniesieniu do sportu i turystyki. Patronat nad konferencją przyjął Minister Sportu i Turystyki.
Źródło:  komunikat MSiT

UOKiK umarza postępowanie przeciwko Kołu Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze (podejrzenie stosowania zmowy cenowej)

Koło Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze opublikowało na stronie internetowej sugerowane ceny usług przewodnickich. UOKiK wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania zmowy cenowej. Czynności wyjaśniające trwały rok. Decyzja jest korzystna dla Koła – UOKiK postępowanie umorzył z powody niewykrycia zmowy cenowej (zob. decyzję: UOKiK_umorzenie).