Daily Archives: 21 grudnia, 2011

Czy firma „VANCROLL” powinna mieć status organizatora turystyki, czyli pytanie do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki posła Piotra van der Coghena

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, do prowadzenia działalności polegającej na organizacji imprez turystycznych przez przedsiębiorców potrzebny jest wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Aby uzyskać taki wpis trzeba posiadać odpowiednie zabezpieczenie finansowe, szczegółowo uregulowane w tej ustawie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką działalność bez wpisu, to m.in. narusza ustawę o usługach turystycznych, jak i popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (art. 601 §1 k.w.). Konsekwencją uzyskanego wpisu jest prowadzenie działalności z uwzględnieniem wymagań wynikających z tej ustawy.

Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. W praktyce imprezy turystyczne mają różny  charakter i kształt. Imprezami turystycznymi są np. obozy organizowane dla dzieci przez przedsiębiorców. Taki charakter ma np. propozycja obozów znajdująca się na stronie firmy VANCROLL. Przedsiębiorca ten powinien mieć więc status organizatora turystyki. Mimo podjętej próby nie udało mi się otrzymać informacji w tym zakresie bezpośrednio od przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność. Ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymałem natomiast informację, że przedsiębiorca ten nie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki ani w tym województwie ani w żadnym innym (informacja z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych).

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana posła Piotra van der Coghena, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki, dlaczego firma ta nie ma takiego wpisu. Pytanie wynika z dostępnej informacji, że firma ta jest prowadzona m.in. przez Pana posła. Informacje zawarte na stronie internetowej sugerują, że firma ta powinna posiadać taki wpis. Dlaczego więc go nie ma?

dr Piotr Cybula

„Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją” – nowa publikacja (dostępna nieodpłatnie w Internecie)

W grudniu 2011 r. ukazała się publikacja pod tytułem Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją. Stanowi ona owoc konferencji o takim samym tytule, zorganizowanej w dniach 4-5 marca 2011 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej organizatorem było Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, z którego wywodzą się również redaktorzy publikacji: Mateusz Kaliński i Michał Koszowski.

W publikacji tej znalazły się następujące prace poświęcone prawu turystycznemu:

Piotr Cybula, Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystycznych

Jakub Gąsienica, Sportowe uprawianie taternictwa w Polsce w świetle obowiązujących przepisów

Jerzy Gospodarek, Cele i zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych

Michał Koszowski, Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie w Polsce i na świecie

Olga Sachanbińska, Ocena systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Monika Tomaszewska, Między świadomością, bezpieczeństwem a przyjemnością – Współczesny turysta na szlaku turystycznym (wybrane zagadnienia)

Łukasz Wieczorek, „HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oznaczeniami na rynku usług turystycznych

Krzysztof Wilk, Pozycja konsumenta w sporze z organizatorem turystyki

Bartłomiej Wojtyniak, Odpowiedzialność za zmarnowany urlop – w rękach prawa czy dobrych praktyk?

Dominik Wolski, Zmiany w Regulacjach Dotyczących Odpowiedzialności za Bezpieczeństwo w Górach

Natalia Wrońska, Ecolabelling – czyli, czy europejskie ekologiczne oznakowanie produktów umożliwi pogodzenie sprzecznych interesów

Książka dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UJ.

dr Piotr Cybula

Public consultation on the possible revision of Regulation (EC) No 261/2004 on air passenger rights

Public consultation on a possible revision of Regulation (EC) 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding, cancellation and long delay of flights, and complementary measures to amend Regulation (EC) 889/2002.

Consultation period: 19/12/2011 – 11/03/2012

See more: Public consultations