Daily Archives: 19 grudnia, 2011

RP: „Gorzki finał przerwanych wakacji”, czyli o ułomnościach polskiego systemu zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki

W Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł w którym po raz kolejny przedstawiony został znany problem ułomności polskiego systemu zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. W artykule Gorzki finał przerwanych wakacji zwraca się uwagę, że:

Nie wszyscy klienci wielkich biur podróży, które splajtowały ubiegłej jesieni, odzyskają pieniądze. Każdy organizator turystyki musi ubezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych trudności finansowych, które mogą odbić się na turystach. Przykłady Orbisu i Selectours pokazują, że polisy są niewystarczające.

Na problem ten zwracałem uwagę już wielokrotnie. System ten nie spełniał i nie spełnia wymagań stawianych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takiej sytuacji aktualna staje się moim zdaniem możliwość dochodzenia odszkodowania od państwa polskiego (Skarbu Państwa) z tytułu nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy 90/314 (w takim zakresie, w jakim można mówić o nieprawidłowym wdrożeniu dyrektywy).

dr Piotr Cybula

Lex: Sprzedaż hotelu obciążonego 10 mln długiem za 7 mln zł

Strony mogą wprowadzić do umowy przedwstępnej dodatkowe postanowienia, których nie wykonanie uzasadnia skorzystanie z prawa odstąpienia od tej umowy. Takim postanowieniem może być obowiązek zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości – stwierdził 14 grudnia br. Sąd Najwyższy – więcej w artykule: Sprzedaż hotelu obciążonego 10 mln długiem za 7 mln zł.