Daily Archives: 27 grudnia, 2011

Poseł Piotr van der Coghen odpowiada na pytanie dotyczące firmy „VANCROLL”

W poprzednim wpisie zadałem pytanie dotyczące działalności firmy „VANCROLL”, która jest częścią Konsorcjum van der Coghen. Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej tej firmy, zajmuje się ona m.in. organizacją imprez turystycznych. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność powinien mieć wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oczywiście powinien także przestrzegać innych regulacji tej ustawy dotyczących organizacji imprez turystycznych. Firma „VANCROLL” takiego wpisu jednak nie posiada. Firmę tę prowadzi m.in. Piotr van der Coghen, który jest posłem, a także – od niedawna – przewodniczącym Parlementarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki. Na swojej stronie internetowej pisze: Wraz z (…) prowadzimy od 1990 roku (to już przeszło 20 lat!) Szkołę Survivalu, Narciarsrwa i Alpinizmu „VANCROLL”. Wspomniane pytanie dotyczyło właśnie tej sytuacji – dlaczego przedsiębiorca ten nie posiada wpisu w rejestrze organizatorów turystyki? Poniżej zamieszczam odpowiedź otrzymaną od Pana Posła:

Ma Pan stuprocentową rację (…)! W takiej sytuacji jak wspomniana przez Pana firma, są tysiące małych firm w całym kraju zajmujących się w mikroskali rekreacją. W świetle obecnie obowiązującej ustawy organizator nawet jednego kilku-kilkunastoosobowego obozu o charakterze harcerskim JEST organizatorem turystyki i podlega jej restrykcyjnym przepisom, co jest oczywistym absurdem. Warto zaznaczyć, że głównym celem inicjatorów omawianej ustawy było zapewnienie bezpieczeństwa klientom Biur Podróży, organizujących kosztowne usługi turystyczne, daleko za granicami kraju, co w przypadku bankructwa tych firm, powodowało szalone komplikacje. Niestety zastosowany tu nieco nieszczęśliwy zapis ustawowy obejmujący wszystkich, (bez względu na skalę prowadzonej działalności) stworzył oczywistą niedorzeczność, którą dbając o normalność trzeba będzie zmienić. Bardzo dziękuję, że zwrócił Pan publicznie na ten problem uwagę (…).

Na przyszłość oczywiście można się zastanawiać, czy obecna regulacja stanowi optymalne rozwiązanie. Pełnej swobody tu jednak nie ma. Obowiązek wprowadzenia takich przepisów wynika z dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Co do obecnej sytuacji, a ta jest w tej sprawie interesująca, to jak głosi znana paremia: dura lex sed lex (twarde prawo, ale prawo). Wydaje się, że zasada ta przez parlamentarzystów powinna być przestrzegana w sposób szczególny.

Piotr Cybula