Daily Archives: 1 grudnia, 2011

MSZ: Iran – ostrzeżenie dla obywateli polskich

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Teheranie, związanymi z atakiem na Ambasadę Wielkiej Brytanii i jej obiekty oraz możliwością zwiększenia zagrożeń dla obywateli państw zachodnich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje obywatelom RP podróżującym do Iranu zachowanie szczególnej ostrożności, a zwłaszcza unikanie miejsc zgromadzeń i manifestacji, ich fotografowania, a także poruszania w godzinach wieczornych i nocnych. Należy mieć na uwadze, iż sytuacja  może ulegać zmianom w sposób dynamiczny.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą do żadnych roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

Klauzule biura podróży Aztek (Kalisz) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2607
Krzysztof Karolewski – Biuro Turystyki Aztek w Kaliszu
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.:spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).”

Numer wpisu: 2606
Krzysztof Karolewski – Biuro Turystyki Aztek w Kaliszu
„Ceny przedstawione w katalogu, są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, tj. skokowe zmiany kursów walut, przekraczające 5 %, taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp., nie później jednak niż 20 dni przed datą wyjazdu.”