Daily Archives: 6 grudnia, 2011

ITS: „KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH”

W dniu 23 listopada 2011 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano spotkanie robocze inaugurujące Stowarzyszenie „KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH”. To pierwsze tego typu stowarzyszenie, które w kompleksowy sposób zadba o interesy najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.

Zagrożenie pieszych na drogach w Polsce jest zdecydowanie wyższe aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. W 2010 roku odnotowano 11 286 wypadków z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których zginęło 1 245 osób (31,9% ogółu), a 10 826 odniosło obrażenia ciała (22,1% ogółu).

Piesi, mimo, że stanowią grupę szczególnego ryzyka, nie posiadają żadnej reprezentacji swoich interesów, jako pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego.

Przy projektowaniu, budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby i bezpieczeństwo kierujących pojazdami mechanicznymi, natomiast problematyka bezpieczeństwa pieszych jest marginalizowana.

Jak się okazuje, częstą przyczyną wypadków jest brak świadomości pieszych, co do związanych z ruchem drogowym zagrożeń.

Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do zmiany obecnej sytuacji, dlatego Instytut Transportu Samochodowego oraz Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „ALTER EGO” w dniu 23 listopada 2011 r. zainaugurowało listem intencyjnym Stowarzyszenie „KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH”.

Jako działania statutowe, Stowarzyszenie „KOALICJA NA RZECZ PIESZYCH” przewiduje aktywizację działań na rzecz pieszych poprzez:

 • Popieranie i ewentualne przygotowanie zmian prawnych poprawiających pozycję pieszych;
 • Działania na rzecz tworzenia przyjaznych pieszym i zwiększających ich bezpieczeństwo rozwiązań infrastruktury drogowej;
 • Przygotowywanie własnych projektów zwiększających bezpieczeństwo pieszych;
 • Zorganizowanie bazy danych i dokonywanie analiz wypadków z udziałem pieszych;
 • Działania promujące zachowania zwiększające bezpieczeństwo pieszych (konferencje, szkolenia, kampanie, happeningi, promowanie elementów odblaskowych itp.);
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką brd;
 • Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi bezpieczeństwem pieszych w innych krajach i wykorzystywanie ich doświadczeń.

Lista instytucji obecnych na spotkaniu w siedzibie ITS:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Sejm RP
 • Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • „Alter Ego” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
 • Fundacja „Kierowca Bezpieczny”
 • Fundacja „Zielony Liść”
 • Firma F.H.U.”SAKOWSKA”

Źródło: komunikat Instytutu Transportu Samochodowego