Daily Archives: 4 czerwca, 2013

„Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej” – artykuł dr. Jerzego Gospodarka

W książce pt. Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie pod red. J. Śledzińskiej oraz B. Włodarczyka (Warszawa 2012) opublikowany został artykuł autorstwa J. Gospodarka pt. Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej.

Publikacja ta dostępna jest na stronie internetowej PTTK.