Daily Archives: 27 czerwca, 2013

Ministerstwo napisze nową ustawę o turystyce?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Sportu i Turystyki wystąpiło do rządu o pozwolenie napisania nowej ustawy o usługach turystycznych. Tak podobno miała stwierdzić podczas walnego zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki wiceminister Katarzyna Sobierajska (więcej: Ministerstwo napisze nową ustawę o turystyce).

A mnie cały czas zaskakuje, że w tej dyskusji nad ustawą, a w szczególności zabezpieczeniem finansowym organizatorów turystyki, w zasadzie nie widać organizacji znajdujących się „po drugiej stronie”.

Czy ktoś kiedyś z Państwa słyszał, że np. jakaś organizacja konsumencka protestowała przeciwko niezgodnej z dyrektywą unijną zbyt słabej ochronie klienta na wypadek niewypłacalności biura podróży?

Sama zmiana przepisów oczywiście nie doprowadzi do rewolucji na rynku. Również obecnie mamy szereg regulacji, które można byłoby wykorzystać do walki z nieprawidłowymi praktykami na rynku, ale jakoś prawie nikomu się nie chce.

Piotr Cybula