Daily Archives: 11 czerwca, 2013

UJ odcina się od organizowania imprez turystycznych do Afryki

Ciekawe oświadczenie pojawiło się wczoraj na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można w nim przeczytać, że:

Uniwersytet Jagielloński oświadcza, że nie prowadzi działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych, a organizacja jakichkolwiek imprez turystycznych przez Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się bez zgody władz Uczelni. Jednocześnie informuję, że w dniu 29 maja 2013 r. Afrykańskie Koło Naukowe UJ zostało rozwiązane przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. /Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Jak można się domyśleć, oświadczenie dotyczy opisywanej wcześniej praktyki organizowania przez to koło wypraw do Afryki. Sprawa została przedstawiona w artykule Wyprawa do Afryki, organizowana pod szyldem UJ, kończy się w sądzie. Uczelnia umywa ręce. Zapowiada się bardzo ciekawa sprawa sądowa.

Samo oświadczenie Rektora UJ oczywiście nie jest trafne w zakresie zaprzeczenia świadczenia usług turystycznych. Uniwersytet Jagielloński niewątpliwie świadczy usługi turystyczne co wynika chociażby z bogatej oferty w zakresie obiektów noclegowych.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli co Rafał Szmytke myślał o udziale POT w sprowadzaniu klientów poszkodowanych biur podróży do kraju?

Ministerstwo Sportu Turystyki podjęło ostatnio działania informacyjne i organizacyjne w związku z ochroną klientów biur podróży na wypadek ich niewypłacalności. Krytyczną ocenę tych działań przedstawię w innym miejscu. Poniżej chciałbym zwrócić tylko uwagę na pewną wcześniejszą wypowiedź Rafała Szmytke – Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

W opublikowanym ostatnio na stronie internetowej komunikacie MSiT czytamy m.in.:

Jeżeli w tym sezonie marszałkowie województw nie zdecydują się na samodzielną organizację powrotu – tak, jak wykonywali to od 2006 do 2012 roku – Ministerstwo Sportu i Turystyki proponuje, aby nawiązali współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, która jest gotowa przejąć to zadanie i objąć opieką turystów pozostawionych bez pomocy poza granicami kraju.

Pomysł zaangażowania Polskiej Organizacji Turystycznej w sprowadzanie klientów upadłych biur podróży do kraju nie jest nowy. We 2012 r. pojawił się pomysł obciążenia POT kosztami z tego tytułu, które ponieśli marszałkowie województw. W artykule Niech za sprowadzanie turystów płaci POT, do kwestii tej odniósł się m.in. Rafał Szmytke – prezes POT. Wówczas stwierdził on:

– To kompletne nieporozumienie – komentuje w rozmowie z Turystyką.rp.pl zaskoczony prezes POT Rafał Szmytke. – Niezgodne z celami, do których POT został powołany. Wręcz im przeciwne. Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się namawianiem Polaków do pozostawania w kraju, a nie do wyjeżdżania z niego. Promujemy polskie walory turystyczne wśród mieszkańców Polski i za granicą. Przyciągamy turystów do kraju, a nie wysyłamy ich za granicę. Nie mamy nic wspólnego z turystyką wyjazdową!

Czyżby więc nowy rodzaj marketingu ze strony POT? Może wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na temat działań marketingowych, które powinien podjąć POT, aby podczas takich awaryjnych powrotów przekonać turystów aby więcej nie wyjeżdżali za granicę tylko pozostali w kraju? Np. turyści wracają awaryjnie do kraju z wyjazdu nad chorwackie morze i w drodze powrotnej oglądają film pt. „Atrakcje polskiego Bałtyku”  albo w przypadku wyjazdów „egzotycznych” będzie prelekcja o zagrożeniach zdrowotnych wyjazdów zagranicznych.

Może POT ma więc jakiś ukryty plan?
Piotr Cybula