Daily Archives: 13 czerwca, 2013

RP: Parkowanie w miastach płatne również w soboty, niedziele i święta?

Jak podaje dzisiaj Rzeczpospolita, rząd szykuje rewolucję dla kierowców. Samorządy będą mogły dowolnie ustalać stawki za parkowanie. Może się okazać, że płatny będzie postój nawet w nocy i w święta.

Więcej w artykule: Drożej za parkowanie.

UOKiK i „hoteliki” – zmiana stanowiska?

Po wczorajszej lekturze jednej z decyzji Prezesa UOKiK skierowałem dzisiaj do UOKiK następujące zapytanie:

W 2007 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport na temat ochrony konsumenta na rynku usług hotelarskich.

W związku z tym raportem skontaktowałem się z Delegaturą UOKiK w Krakowie. W przeprowadzonej wówczas korespondencji poruszyłem m.in. temat zdrobnień nazw obiektów hotelarskich.

Od Pani (…) z Delegatury UOKiK w Krakowie otrzymałem wówczas następujące stanowisko (…):

Nazwy zdrobniałe – zgodnie z wyżej cytowanym przepisem – nie podlegają ochronie prawnej.

Należy zauważyć, iż działania przedsiębiorców polegające na stosowaniu nazwy zdrobniałej obiektu hotelarskiego – nie wprowadzają konsumenta w błąd, co do rodzaju i kategorii obiektu, a więc nie można w takim przypadku mówić o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Nazwa zdrobniała obiektu hotelarskiego wręcz z góry informuje konsumenta, iż obiekt taki nie podlega decyzji kategoryzacyjnej marszałka województwa”.

Stanowisko to m.zd. nie jest trafne, co starałem się wówczas uzasadnić w przeprowadzonych rozmowach z Panią (…). Kilka razy odmienny pogląd przedstawiłem w przygotowanych publikacjach i wypowiedziach w prasie branżowej.

Państwa powyższe stanowisko zaprezentowałem m.in. w przygotowanym przeze mnie komentarzu do ustawy o usługach turystycznych („Usługi turystyczne. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012).

W tych okolicznościach było dla mnie pewnych zaskoczeniem, że odmienny pogląd został zaprezentowany przez Prezesa UOKiK w DECYZJI DIH – 4/ 1 /2012 z 27 stycznia 2012 r. Czytamy tam m.in.:

 Nie ulega wątpliwości, że oznaczenie obiektu hotelarskiego jako „hotelik” wprowadza konsumenta w błąd.

W związku z powyższym, uprzejmie prosiłbym o informację, czy UOKiK odstąpił od wcześniej zajętego stanowiska w tej mierze.

z poważaniem,

dr Piotr Cybula, radca prawny

https://prawoturystyczne.wordpress.com/