Monthly Archives: Grudzień 2011

„Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją” – nowa publikacja (dostępna nieodpłatnie w Internecie)

W grudniu 2011 r. ukazała się publikacja pod tytułem Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją. Stanowi ona owoc konferencji o takim samym tytule, zorganizowanej w dniach 4-5 marca 2011 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej organizatorem było Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, z którego wywodzą się również redaktorzy publikacji: Mateusz Kaliński i Michał Koszowski.

W publikacji tej znalazły się następujące prace poświęcone prawu turystycznemu:

Piotr Cybula, Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystycznych

Jakub Gąsienica, Sportowe uprawianie taternictwa w Polsce w świetle obowiązujących przepisów

Jerzy Gospodarek, Cele i zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych

Michał Koszowski, Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie w Polsce i na świecie

Olga Sachanbińska, Ocena systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Monika Tomaszewska, Między świadomością, bezpieczeństwem a przyjemnością – Współczesny turysta na szlaku turystycznym (wybrane zagadnienia)

Łukasz Wieczorek, „HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oznaczeniami na rynku usług turystycznych

Krzysztof Wilk, Pozycja konsumenta w sporze z organizatorem turystyki

Bartłomiej Wojtyniak, Odpowiedzialność za zmarnowany urlop – w rękach prawa czy dobrych praktyk?

Dominik Wolski, Zmiany w Regulacjach Dotyczących Odpowiedzialności za Bezpieczeństwo w Górach

Natalia Wrońska, Ecolabelling – czyli, czy europejskie ekologiczne oznakowanie produktów umożliwi pogodzenie sprzecznych interesów

Książka dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UJ.

dr Piotr Cybula

Public consultation on the possible revision of Regulation (EC) No 261/2004 on air passenger rights

Public consultation on a possible revision of Regulation (EC) 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding, cancellation and long delay of flights, and complementary measures to amend Regulation (EC) 889/2002.

Consultation period: 19/12/2011 – 11/03/2012

See more: Public consultations

Ochrona konsularna obywateli UE, czyli na jaką pomoc możemy liczyć poza terytorium UE

Zdarza się, że mieszkając lub podróżując poza terytorium UE, potrzebujesz pomocy swojej ambasady lub konsulatu. Co zrobić, jeśli Twój kraj nie posiada placówki dyplomatycznej w danym kraju?

Nie ma problemu – zgodnie z prawem UE możesz korzystać z pomocy ambasady lub konsulatu innych państw członkowskich UE – na takich samych warunkach jak ich obywatele.

Na jaką pomoc można liczyć w takich sytuacjach?

Źródło: informacja Komisji Europejskiej

RP: „Gorzki finał przerwanych wakacji”, czyli o ułomnościach polskiego systemu zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki

W Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł w którym po raz kolejny przedstawiony został znany problem ułomności polskiego systemu zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. W artykule Gorzki finał przerwanych wakacji zwraca się uwagę, że:

Nie wszyscy klienci wielkich biur podróży, które splajtowały ubiegłej jesieni, odzyskają pieniądze. Każdy organizator turystyki musi ubezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych trudności finansowych, które mogą odbić się na turystach. Przykłady Orbisu i Selectours pokazują, że polisy są niewystarczające.

Na problem ten zwracałem uwagę już wielokrotnie. System ten nie spełniał i nie spełnia wymagań stawianych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takiej sytuacji aktualna staje się moim zdaniem możliwość dochodzenia odszkodowania od państwa polskiego (Skarbu Państwa) z tytułu nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy 90/314 (w takim zakresie, w jakim można mówić o nieprawidłowym wdrożeniu dyrektywy).

dr Piotr Cybula

Lex: Sprzedaż hotelu obciążonego 10 mln długiem za 7 mln zł

Strony mogą wprowadzić do umowy przedwstępnej dodatkowe postanowienia, których nie wykonanie uzasadnia skorzystanie z prawa odstąpienia od tej umowy. Takim postanowieniem może być obowiązek zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości – stwierdził 14 grudnia br. Sąd Najwyższy – więcej w artykule: Sprzedaż hotelu obciążonego 10 mln długiem za 7 mln zł.

Powstał Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki. Posłowie i Senatorowie wybrali jego Przewodniczącym Posła Piotra Van der Coghena. Zespół będzie zajmował się kontrowersyjnymi sprawami związanymi z turystyką i sportami zimowymi, niewyczynowymi. Zagadnieniami, które warte są debaty a oczekującymi na regulację są m.in: prawo śniegu, prawo szlaków turystycznych, kwestie przewodnictwa turystycznego, bezpieczeństwa na stokach narciarskich (argumenty za i przeciw) itd. Zespół chce w Parlamencie budować forum dające możliwość wysłuchania wszelkich, nawet skrajnie przeciwnych poglądów, aby wypracować kompromisowe akty prawne. Zespół zaprasza wszystkich do zgłaszania problemów dotyczących tej branży (teza+uzasadnienie+kontakt) na adres: piotr.vandercoghen@sejm.pl

IFTTA: new reference for ECJ preliminary ruling regarding rail passenger rights (Austria)

On Sep. 8, 2011 the Austrian Adminstrative Court (VwGH) has filed a reference for preliminary ruling of the Court of the European Union with regard to Reg. (EC) 1371/2007 on Rail Passengers’ Rights and Obligations. The referring court wants to know whether

  • Article 30 para 1 is to be interpreted as meaning that the National Enforcement Body is entitled to dictate to railway undertakings certain terms of compensation even though national law only allows to declare terms ineffective if they do not comply with Article 17; and
  • Article 17 is to be interpreted as meaning that a railway undertaking may exclude compensation in cases of force majeure.

The Austrian National Enforcement Body had regarded the terms used by the Austrian Railway Company (ÖBB) as not being in line with Article 17 of the Regulation and therefore required the ÖBB to make particular amendments with regard to these terms. Upon complaint by ÖBB, the Adminstrative Court has filed the eference for preliminary ruling.

Full text of the VwGH motion 2011/03/0077 of Sept. 8, 2011 (EU 2011/0009) available in German here>>.

Source: IFTTA, by Michael Wukoschitz