Daily Archives: 8 lutego, 2012

VANCROLL („van der Coghen”) – trwa kontrola urzędu marszałkowskiego

Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzi kontrolę (nr TS.RT.5223.1.2012) Centrum Survivalu, Narciarstwa i Alpinizmu w Kroczycach-Ligotka. Kontrola została rozpoczęta 17 stycznia 2012 r.
Do niedawna pan poseł Piotr van der Coghen (Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki) informował, że firmę tę prowadzi wraz z żoną. Na blogu pisałem o pewnych wątpliwościach związanych z działalnością tego przedsiębiorcy, tj. brakiem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Od pewnego czasu, po opublikowaniu tych informacji, pan poseł Piotr van der Coghen informuje, że firmę tę prowadzi już tylko jego żona.
Piotr Cybula
Informacja o kontroli dostępna jest na stronie: BIP UMWŚ

‚Fat tax’ on obese airline passengers could follow court victory for travel giants, claims leading barrister

A ‚fat tax’ on obese airline passengers could be a step closer after a Court of Appeal ruling that fliers cannot sue for embarrassment caused when on board a plane. Read more: dailymail.

 

Klauzule Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2620
Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu
„Wszelkie reklamacje powinny być składane:
– natychmiast po zaistnieniu sytuacji będącej przyczyną reklamacji – u pilota
– w ciągu 7 dni od daty zakończenia wycieczki Klient ma prawo do (a w przypadku gdy wcześniej nie zawiadomił – obowiązek) pisemnego złożenia/uzupełnienia reklamacji u przedstawiciela Polferris, u którego Klient zawarł umowę”

Numer wpisu: 2619
Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu
„W razie rezygnacji z wycieczki bez skutecznego wezwania innej osoby (lub osób) wstępującej w miejsce Klienta oraz pozostałych osób, na rzecz których zawarto umowę, Klient będzie obciążony poniższymi kosztami;
– jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie do 50 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 10 % ceny,
– jeżeli odstapienie od umowy nastąpiło w terminie od 49 do 35 dnia przed rozpoczęciem wycieczki, 50 % ceny,
– jeżeli odstąpienie od umowy nastapiło w terminie po 35 dniu do dnia rozpoczęcia wycieczki, 100 % ceny, pomniejszonej o świadczenia przewidziane na uczestnika wycieczki za które Polferris nie był zobowiązany zapłacić swym partnerom handlowym”