Daily Archives: 13 lutego, 2012

Malediwy – zalecenia dla turystów (MSZ)

Wobec niestabilnej sytuacji politycznej w Republice Malediwów i możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa turystów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ostrożność podczas planowania podróży do tego kraju. Osobom przebywającym na terytorium Malediwów zalecamy unikanie tłumów i wszelkich zgromadzeń publicznych.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji mediów i MSZ oraz przypominamy o możliwości rejestracji planowanej podróży na stronie www.e-konsulat.gov.pl.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: informacja MSZ (10.02.12 r.)

Wobec niestabilnej sytuacji politycznej w Republice Malediwów i możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa turystów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ostrożność podczas planowania podróży do tego kraju. Osobom przebywającym na terytorium Malediwów zalecamy unikanie tłumów i wszelkich zgromadzeń publicznych.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji mediów i MSZ oraz przypominamy o możliwości rejestracji planowanej podróży na stronie www.e-konsulat.gov.pl.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Osobista refleksja posła Piotra van der Coghena o niemieckich i ukraińskich przewodnikach turystycznych

Chciałbym jeszcze podzielić się osobistą refleksją. Musimy mieć świadomość, że wprowadzając proponowaną poprawkę UIMLA, odbieramy przewodnikom sudeckim duży rynek niemieckich wycieczek przebywających w Karkonoszach. Sankcjonujemy także sytuację, że wycieczkę, np. Związku Wypędzonych, poprowadzi przewodnik zwany Führerem – obawiam się, że z tradycyjnym komentarzem. Po polskim Podkarpaciu i Bieszczadach prowadzić będzie ukraińskie wycieczki szlakami Bandery znacznie tańszy przewodnik ukraiński. Nie chciałbym, żeby po muzeum w Auschwitz oprowadzał wycieczkę przewodnik niemieckiej organizacji nacjonalistycznej.

Piotr van der Coghen

Klauzula biura podróży „Fun Tour” (Łódź) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2647
Robert Baran – Biuro Podróży Fun Tour z siedzibą w Łodzi
„W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie „Fun Tour” zwraca poniesione przez niego wkłady pomniejszone o koszty manipulacyjne w kwocie 40 zł oraz:
– 10% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
– 30% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 29 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– 60% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 20 a 11 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– 100% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 11 dnia przed rozpoczęciem imprezy.”

IFTTA: new reference for ECJ preliminary ruling regarding Reg. 261/2004 (Germany)

On Nov. 25, 2011, the German Amtsgericht Düsseldorf has filed a motion for preliminary ruling to the ECJ regarding the follwoing issue:

  • Is a passenger entitled to compensation under Article 7 of Regulation (EC) No 261/2004 if the departure time of a flight has been delayed for a period of time falling within the limits defined in Article 6(1) of the regulation, but the flight arrives at the final destination at least three hours after the scheduled time of arrival?

Case C-594/11, Becker v. Air France

A similar reference had been filde by the German Supreme Court (BGH) on Dec. 9, 2010.)

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz).