Daily Archives: 7 lutego, 2012

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego – rok 2012 (ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął przygotowania do corocznej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów.

Konferencja, wzorem lat ubiegłych, podzielona będzie na dwa moduły: dla lotnictwa ogólnego oraz dla lotnictwa komercyjnego.

Moduł dla lotnictwa ogólnego odbędzie się 21 marca, a dla lotnictwa komercyjnego 25 kwietnia.

Konferencja (w obydwu modułach) odbędzie się w siedzibie Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43). Początek o godz. 10.00, wstęp wolny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na niżej podany adres.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania problematyki proponowanej do omówienia w trakcie trwania konferencji. Propozycje można zgłaszać na adres e-mail: konferencja_bl@ulc.gov.pl, lub telefonicznie (22) 520-75-00.

Źródło: informacja ULC (07.02.12 r.)

Prawa pasażerów – konsultacje społeczne w sprawie rozporządzenia 261/2004

Komisja Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o wszczęciu przez Komisję Europejską procesu konsultacji społecznych dotyczących ewentualnych zmian rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach, po zapoznaniu się z treścią niżej zamieszczonego  Komunikatu Komisji Europejskiej i Rady,  mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 6 lutego 2012 r. kierując je na adres  Komisji Ochrony Praw Pasażerów: kopp@ulc.gov.pl.

Źródło: komunikat ULC (07.02.2012 r.)