Daily Archives: 6 lutego, 2012

Klauzule biura podróży „NAMAXA TOUR” (Szczecin) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2615
Bartosz Stasiak – „NAMAXA TOUR” z siedzibą w Szczecinie
„Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich punktów programu, a w szczególności wycieczek lub innych atrakcji w miejscu docelowego pobytu, a także wcześniejszy od planowanego powrót z imprezy zwalnia NAMAXA z obowiązku zwrotu wartości opłaconych i niewykorzystanych świadczeń. Wcześniejszy powrót odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Niewykorzystanie świadczeń przez Klienta oznacza zrzeczenie się roszczeń z tego tytułu”

Numer wpisu: 2614
Bartosz Stasiak – „NAMAXA TOUR” z siedzibą w Szczecinie
„Po otrzymaniu takiej informacji Klient zobowiązany jest na piśmie, pod rygorem nieważności, w ciągu kolejnych 5 dni poinformować NAMAXA czy zgadza się na proponowane zmiany umowy czy też, na skutek dokonanych zmian, odstępuje od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, traktowane jest przez NAMAXA jako akceptacja przez Klienta zmian dokonanych w treści umowy o świadczenie usług turystycznych.”

„Bezpieczne Ferie 2012” – akcja Policji

Podczas akcji „Bezpieczne ferie” policjanci Ruchu Drogowego wraz z inspektorami ITD kontrolują stan techniczny autokarów oraz sprawdzają uprawnienia kierowców. Wszystko po to, aby najmłodsi mogli bezpiecznie dotrzeć na zimowiska.

Jak co roku policjanci drogówki na terenie całego kraju prowadzą akcję „Bezpieczne ferie”. Przy wsparciu inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego przystują do działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, która wyjeżdża w tym roku na zimowiska.

Warto pamiętać, że o skontrolowanie stanu technicznego autokarów czy uprawnień kierowców mogą poprosić policjantów także rodzice. Policjanci, po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia zawierającego miejsce, datę i godzinę odjazdu autokaru, wykonają czynności, których celem będzie wykluczenie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Podczas kontroli sprawdzany jest stan techniczny autokaru, sprawność psychofizyczna kierowcy, jego uprawnienia oraz stan trzeźwości. Policjanci będą również zwracać uwagę, na miejsca, które kierowcy wybierają na postój, a także na sposób załadowania sprzętu narciarskiego oraz bagażu.

Na drogach wjazdowych do miejscowości, w których organizowane są zimowiska, można spodziewać się zdecydowanie większej ilości policyjnych patroli. Funkcjonariusze z drogówki, poruszjący się nie tylko oznakowanymi radiowozami, będą za pomocą wideorejestratorów namierzać i karać kierowców, którzy nie potrafią dostosować się do obowiązującego na danym terenie ograniczenia prędkości.
Aby podróż dziecka autokarem była bezpieczna warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

• sprawdź dokładnie przewoźnika – od kiedy działa firma, na jaką skalę działa, czy zapewnia odpowiednie ubezpieczenie i zastępczy transport w przypadku awarii;
• poproś policjantów ruchu drogowego o skontrolowanie pojazdu, którym dziecko będzie podróżowało oraz jego kierowcy. Skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji i poinformuj o dokładnym terminie i miejscu odjazdu autokaru. Zanim dzieci wyruszą w podróż, policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wszystkie wymagane dokumenty;
• wezwij Policję, jeśli tylko stan techniczny pojazdu (łyse opony, popękane szyby, wyciek oleju) lub zachowanie kierowcy (wyczuwalna woń alkoholu, bełkotliwa mowa) budzą Twoje wątpliwości.
Terminy ferii w 2012 roku:

16 stycznia  – 29 stycznia 2012 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
23 stycznia  – 5 lutego 2012 r.      – podlaskie, warmińsko-mazurskie
30 stycznia  – 12 lutego 2012 r.    – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
13 lutego     – 26 lutego 2012 r.    – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Źródło: http://www.policja.pl (05.02.2012)