Daily Archives: 16 lutego, 2012

Z zasad postępowania obowiązujących członków Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie

Jakiś czas temu pisałem o dość oryginalnym pomyśle Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie zgłoszonym w toku prac nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych z 2010 r. Stowarzyszenie to zaproponowało wówczas, aby:

Wprowadzić po artykule 24a, artykuł w brzmieniu: “Marszałek województwa jest upoważniony do zasięgania opinii lokalnego środowiska przewodników i pilotów w kwestii potrzeby organizacji kolejnych szkoleń dla kandydatów na przewodników i pilotów”.

W uzasadnieniu do tego postulatu podano:

W obecnym stanie prawnym swobody gospodarczej kolejne organizowane kursy dają nadzieję ludziom na pracę, której faktycznie nie ma. Kursy powinny być organizowane z mniejszą częstotliwością, w miarę lokalnych potrzeb.

Pomysł ten oczywiście nie został wprowadzony w życie. Okazuje się jednak (problem został przedstawiony na jednym z blogów), że znajduje on odzwierciedlenie w Kodeksie Postępowania tego stowarzyszenia. W punkcie 9. tego dokumentu znajdują się m.in. dwa następujące zalecenia dla członków stowarzyszenia:

– wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości przewodników po Krakowie,

zmniejszenie ilości i częstotliwości organizowania kursów przewodnickich.

Z kolei w punkcie 8. czytamy:

Za naganne uważa się:

–    publiczne ubliżanie koleżankom i kolegom przewodnikom, (…)

–    zaniżanie ustalonych przez SPT cen za usługę przewodnicką.

O sprawie ustalania cen przez stowarzyszenia przewodnickie ostatnio było głośno (sprawą zajmował się UOKiK). Ciekawie brzmi też pierwsze, nieco kuriozalne zachowanie uznawane za naganne: publiczne ubliżanie koleżankom i kolegom przewodnikom. Czy trzeba rzeczywiście pisać, że ubliżanie komuś ma charakter naganny? Przecież jest to ogólna zasada przyjęta w społeczeństwie. Sformułowanie tego punktu pozwala na postawienie dwóch pytań: 1) czy w świetle tych zasad publiczne ubliżanie innym osobom niż przewodnikom turystycznym nie będzie naganne; czy zachowaniem nagannym jest ubliżenie przewodnikowi, ale już nie np. turyście? 2) czy ubliżanie w innym charakterze niż „publicznie” nie jest naganne?

Przedkładając pewną filozofię reprezentowaną podczas dyskusji nad potrzebą reglamentacji zawodu przewodnika turystycznego można byłoby zaproponować wprowadzenie obowiązku, aby przed opracowywaniem kodeksów postępowania najpierw zasięgano o nich profesjonalnej opinii prawnika. Negatywne konsekwencje mogą na prawdę być daleko idące. Czy przewodnicy turystyczni poparliby takie stanowisko?

Piotr Cybula

Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zabezpieczenia finansowego biur podróży

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lutego 2012 r. wydał kolejny wyrok dotyczący art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Teza wyroku jest następująca:

Wykładni art. 7 dyrektywy 90/314 należy dokonywać w taki sposób, że ma on zastosowanie w sytuacji, w której niewypłacalność organizatora podróży jest spowodowana jego mającym znamiona oszustwa zachowaniem.

Jednym z trzech sędziów wydających orzeczenie był prof. dr hab. Marek Safjan.

Pełna treść orzeczenia dostępna jest tutaj.

Piotr Cybula

„Reviews you can trust” – UK Advertising Standards Authority finds TripAdvisor ads misleading (IFTTA)

Claims on tripadvisor.co.uk, a website providing holiday and travel consumer reviews, stated „… read reviews from real travellers … TripAdvisor is the world’s largest travel site, enabling travellers to plan and have the perfect trip. TripAdvisor offers trusted advice from real travellers and a wide variety of travel choices and planning features … TripAdvisor.com features: More than 50 million honest travel reviews and opinions from real travellers around the world”. Review pages on the website featured the TripAdvisor logo next to the claim „Reviews you can trust” above a chart that gave details of the rating summary and percentage recommendation of the relevant location – see more: „Reviews you can trust” – UK Advertising Standards Authority finds TripAdvisor ads misleading.