Daily Archives: 11 lutego, 2012

„Kształcenia kadr dla potrzeb turystyki” – studencka konferencja naukowa na krakowskiej AWF (28-29.04.2012 r.)

W dniach 28-29 kwietnia 2012 r. na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się studencka konferencja pt. Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki.

Jedna z sekcji konferencji dotyczyć będzie problematyki regulacji prawnych w kontekście kształcenia kadr dla potrzeb turystyki.

Więcej informacji, w tym karta zgłoszeniowa, na stronie Samorządu Studentów AWF w Krakowie.

Stanowisko ITRP w sprawie deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i pilota turystycznego

Na stronie PFPiP dostępne jest krytyczne stanowisko Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie pomysłu deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Klauzule biura podróży „Erbrus” w rejestrze klazul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2638
Marzena Tabor – Agencja Turystyczna „Erbus”
„Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta lub pilota wycieczki. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.”
Numer wpisu: 2637
Marzena Tabor – Agencja Turystyczna „Erbus”
„Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osób będących pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania”
Numer wpisu: 2636
Marzena Tabor – Agencja Turystyczna „Erbus”
„Agencja Turystyczna „Erbus” zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników”

Skier dies due to frozen mobile phone („AT”)

A 33-year-old has died in an avalanche in Austria after his mobile phone froze preventing his call for help – see more: Skier dies due to frozen mobile phone.