Daily Archives: 15 lutego, 2012

Spotkanie ministrów ds. turystyki państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniu 14 lutego br., w Pradze odbyło się spotkanie wysokiego szczebla ministrów ds. turystyki państw należących do Grupy Wyszehradzkiej.

Spotkanie zostało poprzedzone obradami przedstawicieli Narodowych Organizacji Turystycznych mającymi na celu opracowanie wspólnego planu marketingowego działań promocyjnych na rynkach trzecich w 2012 roku.

Organizatorem spotkania, z racji na przewodnictwo Czech w Grupie Wyszehradzkiej w 2011-2012 r., było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej reprezentowane przez Pana Michala Janebę, Wiceministra ds. Rozwoju Regionalnego i Turystyki.

Podczas spotkania omówiono stan rozwoju turystyki w państwach członkowskich, nowe projekty, działania na rzecz zapewnienia środków finansowych dla turystyki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz wspólne działania promocyjne na rynkach m.in. krajów BRIC.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Protokółu o współpracy w dziedzinie turystyki w 2012 roku. Protokół przewiduje m.in. wymianę informacji nt. podejmowanych działań marketingowych, podjęcie starań o zwiększenie wielkości przyjazdów turystycznych z krajów trzecich, wzmocnienie wspólnych działań promocyjnych w Chinach, Japonii, Federacji Rosyjskiej i Ameryce, zmodyfikowanie strony internetowej www.european-quartet.com i wzmocnienie aktywności promocyjnej B2B.

Protokół podpisali: ze strony czeskiej: Pan Michal Janeba – Wiceminister ds. Rozwoju Regionalnego i Turystyki, Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej; ze strony węgierskiej: Pan Lászlo Szöllősi – Podsekretarz Stanu ds. Krajowej Gospodarki, Ministerstwo Krajowej Gospodarki Węgier; ze strony słowackiej: Pan Stanislav Rusinko – Dyrektor Generalny, Sekcja Turystyczna, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowacji; ze strony polskiej: Pani Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Źródło: komunikat MSiT z 15 lutego 2012 r.

Kto jest autorem ustawy o bezpieczeństwie w górach?

Ustawę na pewno uchwalił Sejm, a podpisał Prezydent RP. A kto jest autorem? Na stronie internetowej posła Piotra van der Coghena czytamy:

Po wielu latach starań i prób wprowadzenia ustawy, na poziomie MSWiA, które nie uzyskały aprobaty Rady Ministrów, dopiero ta wersja ustawy, ustawa autorstwa Piotra van der Coghena, Posła na Sejm RP uzyskała pełną aprobatę wszystkich klubów politycznych Sejmu i Senatu (PO, PiS, PSL, LiD) oraz wszystkich środowisk turystycznych i sportów górskich i dzięki podpisowi Pana Prezydenta stała się faktem.

Z drugiej strony Pan poseł na tejże stronie podaje:

WSPÓŁAUTOR PIERWSZEJ W HISTORII POLSKIEGO PARLAMENTU USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE I RATOWNICTWIE W GÓRACH I NA ZORGANIZOWANYCH TERENACH NARCIARSKICH

Kto jest więc autorem tej ustawy?

Klauzula biura podróży „Eltur” w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2649
Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski – Biuro Podróży Eltur s.c. Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski
„Organizator jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Termin może zostać przedłużony w sytuacji konieczności uzyskania informacji od współorganizatorów lub podwykonawców. Klient zostanie poinformowany o tym na piśmie.”