Daily Archives: 20 lutego, 2012

MSW: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w górach z 1997 r. nadal obowiązuje

Jak pisałem niedawno, stosownie do informacji przekazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rozporządzenie „o bezpieczeństwie w górach” z 1997 r. nadal obowiązuje. Dzisiaj otrzymałem opinię z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaprezentowano w niej takie samo stanowisko. Opinia dostępna jest tutaj.

Piotr Cybula

GOPR i TOPR podpisały umowy na ratownictwo górskie

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisały umowy na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego w 2012 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na zadania realizowane w zakresie ratownictwa górskiego przeznaczy środki w wysokości 9 mln 950 tys. zł. W ramach tych środków Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma – 6 mln 350 tys. zł, a Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 3 mln 600 tys. zł. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma o 100 tys. zł. więcej niż w roku 2011.

W ramach przewidzianego dofinansowania TOPR przeznaczy 1 mln 185 tys. zł. na utrzymanie śmigłowca ratowniczego SOKÓŁ, a 2 mln 415 tys. zł. na utrzymanie kadry ratowników górskich. Przewidziana w tym roku dotacja dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

Środki w wysokości 6 mln 350 tys. zł. jakie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczy dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są o 100 tys. zł. wyższe niż w roku ubiegłym. W ramach tych środków GOPR przeznaczy 6 mln 81 tys. zł. na utrzymanie gotowości ratowniczej w tym m.in. na: utrzymanie środków łączności i transportu, koszty utrzymania obiektów. W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie gotowości ratowniczej 4 mln 560 tys. będzie przeznaczonych na wynagrodzenia dla ratowników górskich. Środki w wysokości 269 tys zł. przeznaczone będą na szkolenia centralne dla ratowników górskich oraz szkolenie psów ratowniczych.

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z nowymi przepisami, od tego roku ze środków przekazanych przez MSW w całości będzie finansowane: utrzymanie i obsługa śmigłowca, gotowość ratownicza oraz centralne szkolenia ratownicze. Zadania te zostały wskazane przez same organizacje ratownicze.

W tym roku zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich pomoc na terenach narciarskich organizowana jest przez właścicieli lub zarządców stoków. W związku z tym, że zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jak i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie organizują  pomocy na terenach narciarskich, mogą wykorzystać pełne siły i środki na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Źródło: komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

How airlines leave passengers exposed (Australia)

It seems bizarre that, in spite of the introduction of excellent consumer law reforms in the past decade by governments of both colours, there was nothing in place last week specifically to deal with the collapse of Air Australia – read more: How airlines leave passengers exposed.