8 klauzul biura podróży TENE TOUR (Poznań) w rejestrze klauzul niedozwolonych

22 lutego 2012 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2826
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz, awarie przewoźników lotniczych, promowych itp.)
Numer wpisu: 2825
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota wycieczek lub rezydenta, warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Biuro jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na piśmie umotywowanych zastrzeżeń”
Numer wpisu: 2824
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Wysokość odszkodowania nie może przekraczać sumy, którą Uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy.”
Numer wpisu: 2823
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 16 d i 16 e”
Numer wpisu: 2822
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) w przypadku imprezy turystycznej – przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 35 a 28 dniem – 25% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 27 a 15 dniem – 50% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 14 a 8 dniem- 65% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 7 a 1 dniem – 85% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji w dzień rozpoczęcia imprezy lub niepojawieniu się przy jej rozpoczęciu – 100% ceny imprezy od osoby,
b) w przypadku biletów lotniczych na przeloty czarterowe – przy rezygnacji powyzej 30 dni przed wylotem – 20% ceny biletu, – przy rezygnacji między 29 a 22 dniem – 45% ceny biletu, – przy rezygnacji między 21 a 15 dniem – 65% ceny biletu, – przy rezygnacji między 14 a 8 dniem – 70% ceny biletu, – przy rezygnacji między 7 a 1 dniem – 80% ceny biletu, – przy rezygnacji w dzień wylotu lub przy niepojawieniu się (tzw. NOW SHOW) na lotnisku – 100%”
Numer wpisu: 2821
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez Uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”
Numer wpisu: 2820
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku (…) odstąpienia Uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10 %”
Numer wpisu: 2819
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak: zmiany kursów walut przekraczające 5% taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp. Nie później jednak niż 20 dni przed datą wyjazdu”

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s